NID Result 2017

BRDS NID Result 2017
Sr. No Student Name Rank Campus
1 Rahul Ranjan 1 Ahmedabad
2 Darpan Trivedi 1 Ahmedabad
3 Mrugaya Pawaskar 1 Bangalore
4 Vageesh Lall 2 Ahmedabad
5 Talitha Rebello 2 Ahmedabad
6 Snehal Bhasgauri 2 Bangalore
7 B. Jyothirmayee 2 Ahmedabad
8 Aradhana Shah 3 Ahmedabad
9 Karamjeet Singh 3 Gandhinagar
10 Gaurav Lokhande 3 Gandhinagar
11 Puru Phialok 4 Vijaywada
12 Akshaya 4 Ahmedabad
13 Azhar K 4 Ahmedabad
14 Debajyoti Sengupta 4 Ahmedabad
15 Kuldeep Singh Rathod 4 Bangalore
16 Muskan 5 Ahmedabad
17 Devanshi Tamudia 5 Ahmedabad
18 Namaha Shetty 6 Ahmedabad
19 Yashwant Vemula 6 Ahmedabad
20 Umaima Sanchawala 6 Ahmedabad
21 Chedil K Marak 7 Ahmedabad
22 Pranav Bidwe 7 Bangalore
23 Ankush Das 8 Ahmedabad
24 Ankita Bhardwaj 9 Ahmedabad
25 Madhav Jamadhagni 10 Gandhinagar
26 Sonima Katara 10 Bangalore
27 Purvanshi Shende 11 Ahmedabad
28 Divyam Arun Sharma 12 Bangalore
29 Srishti Mitra 15 Ahmedabad
30 Rhea Vishal Rane 15 Vijaywada
31 Yash Chauhan 17 Vijaywada
32 Pallavi Singhal 19 Gandhinagar
33 Arindam Dutta 20 Ahmedabad
34 Sanjay Paramanik 25 Ahmedabad
35 Devang Gohil 26 Vijaywada
36 Ravinshu Sagar 28 Vijaywada
37 Manali Nama 30 Ahmedabad
38 Aditya Diwan 30 Vijaywada
39 Mainak Das 31 Ahmedabad
40 Kajol Deorukhkar 32 Vijaywada
41 Krishnaraj Soni 33 Ahmedabad
42 Prachi Ahuja 34 Gandhinagar
43 Sohom Mondol 35 Kurukshetra
44 Amogh G S 36 Ahmedabad
45 Ninad Nagorao Sawale 38 Kurukshetra
46 Namaha Shetty 41 Ahmedabad
47 Rudraksha Bade 41 Vijaywada
48 Ritika Jathar 43 Ahmedabad
49 Adhrija Tripathi 44 Ahmedabad
50 Yash Monde 52 Vijaywada
51 Shruti Jeyakumar 53 Vijaywada
52 Manik Singh 54 Vijaywada
53 Anandu T S 62 Kurukshetra
54 Yash Nene 83 Kurukshetra
55 Sarthak Kanchan 94 Vijaywada
56 Shweta Marathe 95 Vijaywada
57 Navaneeth Kishore 95
58 Benu Shrivastava 122 Kurukshetra
59 Saurav Syam A 123 Kurukshetra
60 Shivani Shankra 134 Kurukshetra
61 Sahil Shaarma 146 Kurukshetra
62 Adithi Deepak NRI 12
63 Simran Bhosale
64 Sanjay Paramanik
65 Nandini Mittal Ahmedabad
66 Anshuman Dixit Gandhinagar
1. Rahul Ranjan
Rank : 1
Campus : Ahmedabad
2. Vageesh Lall
Rank : 2
Campus : Ahmedabad
3. Talitha Rebello
Rank : 2
Campus : Ahmedabad
4. Aradhana Shah
Rank : 3
Campus : Bangalore
5. Puru Phialok
Rank : 4
Campus : Vijaywada
6. Debajyoti Sengupta
Rank : 4
Campus : Gandhinagar
7. Akshaya P
Rank : 4
Campus : Ahmedabad
8. Muskan
Rank : 5
Campus : Ahmedabad
9. Dewanshi Tamudia
Rank : 5
Campus : Gandhinagar
10. Chedil Marak
Rank : 7
Campus : Ahmedabad
11. Madhav Jamadhani
Rank : 10
Campus : Gandhinagar
12. Purvanshi Shende
Rank : 11
Campus : Ahmedabad
13. Divyam Sharma
Rank : 12
Campus : Bangalore
14. Srishti Mitra
Rank : 15
Campus : Ahmedabad
15. Yash Chauhan
Rank : 17
Campus : Vijaywada
16. Sanjay Paramanik
Rank : 25
Campus : Ahmedabad
17. Devang Gohil
Rank : 26
Campus : Vijaywada
18. Manali Nama
Rank : 30
Campus : Ahmedabad
19. Krishnaraj Soni
Rank : 33
Campus : Ahmedabad
20. Amogh G
Rank : 36
Campus : Ahmedabad
21. Ninad Sawale
Rank : 38
Campus : Kurukshetra
22. Namaha Shetty
Rank : 41
Campus : Ahmedabad
23. Rudraksha Bade
Rank : 41
Campus : Vijaywada
24. Adrija Tripathi
Rank : 44
Campus : Ahmedabad
25. Manek Singh
Rank : 54
Campus : Vijaywada
26. Shweta Marathe
Rank : 95
Campus : Vijaywada
27. Benu Shrivastava
Rank : 122
Campus : Kurukshetra

Still counting…