NID Result 2017

BRDS NID Result 2017
Sr. NoStudent NameRankCampus
1Rahul Ranjan1Ahmedabad
2Darpan Trivedi1Ahmedabad
3Mrugaya Pawaskar1Bangalore
4Vageesh Lall2Ahmedabad
5Talitha Rebello2Ahmedabad
6Snehal Bhasgauri2Bangalore
7B. Jyothirmayee2Ahmedabad
8Aradhana Shah3Ahmedabad
9Karamjeet Singh3Gandhinagar
10Gaurav Lokhande3Gandhinagar
11Puru Phialok4Vijaywada
12Akshaya4Ahmedabad
13Azhar K4Ahmedabad
14Debajyoti Sengupta4Ahmedabad
15Kuldeep Singh Rathod4Bangalore
16Muskan5Ahmedabad
17Devanshi Tamudia5Ahmedabad
18Namaha Shetty6Ahmedabad
19Yashwant Vemula6Ahmedabad
20Umaima Sanchawala6Ahmedabad
21Chedil K Marak7Ahmedabad
22Pranav Bidwe7Bangalore
23Ankush Das8Ahmedabad
24Ankita Bhardwaj9Ahmedabad
25Madhav Jamadhagni10Gandhinagar
26Sonima Katara10Bangalore
27Purvanshi Shende11Ahmedabad
28Divyam Arun Sharma12Bangalore
29Srishti Mitra15Ahmedabad
30Rhea Vishal Rane15Vijaywada
31Yash Chauhan17Vijaywada
32Pallavi Singhal19Gandhinagar
33Arindam Dutta20Ahmedabad
34Sanjay Paramanik25Ahmedabad
35Devang Gohil26Vijaywada
36Ravinshu Sagar28Vijaywada
37Manali Nama30Ahmedabad
38Aditya Diwan30Vijaywada
39Mainak Das31Ahmedabad
40Kajol Deorukhkar32Vijaywada
41Krishnaraj Soni33Ahmedabad
42Prachi Ahuja34Gandhinagar
43Sohom Mondol35Kurukshetra
44Amogh G S36Ahmedabad
45Ninad Nagorao Sawale38Kurukshetra
46Namaha Shetty41Ahmedabad
47Rudraksha Bade41Vijaywada
48Ritika Jathar43Ahmedabad
49Adhrija Tripathi44Ahmedabad
50Yash Monde52Vijaywada
51Shruti Jeyakumar53Vijaywada
52Manik Singh54Vijaywada
53Anandu T S62Kurukshetra
54Yash Nene83Kurukshetra
55Sarthak Kanchan94Vijaywada
56Shweta Marathe95Vijaywada
57Navaneeth Kishore95
58Benu Shrivastava122Kurukshetra
59Saurav Syam A123Kurukshetra
60Shivani Shankra134Kurukshetra
61Sahil Shaarma146Kurukshetra
62Adithi DeepakNRI 12
63Simran Bhosale
64Sanjay Paramanik
65Nandini MittalAhmedabad
66Anshuman DixitGandhinagar
1. Rahul Ranjan
Rank : 1
Campus : Ahmedabad
2. Vageesh Lall
Rank : 2
Campus : Ahmedabad
3. Talitha Rebello
Rank : 2
Campus : Ahmedabad
4. Aradhana Shah
Rank : 3
Campus : Bangalore
5. Puru Phialok
Rank : 4
Campus : Vijaywada
6. Debajyoti Sengupta
Rank : 4
Campus : Gandhinagar
7. Akshaya P
Rank : 4
Campus : Ahmedabad
8. Muskan
Rank : 5
Campus : Ahmedabad
9. Dewanshi Tamudia
Rank : 5
Campus : Gandhinagar
10. Chedil Marak
Rank : 7
Campus : Ahmedabad
11. Madhav Jamadhani
Rank : 10
Campus : Gandhinagar
12. Purvanshi Shende
Rank : 11
Campus : Ahmedabad
13. Divyam Sharma
Rank : 12
Campus : Bangalore
14. Srishti Mitra
Rank : 15
Campus : Ahmedabad
15. Yash Chauhan
Rank : 17
Campus : Vijaywada
16. Sanjay Paramanik
Rank : 25
Campus : Ahmedabad
17. Devang Gohil
Rank : 26
Campus : Vijaywada
18. Manali Nama
Rank : 30
Campus : Ahmedabad
19. Krishnaraj Soni
Rank : 33
Campus : Ahmedabad
20. Amogh G
Rank : 36
Campus : Ahmedabad
21. Ninad Sawale
Rank : 38
Campus : Kurukshetra
22. Namaha Shetty
Rank : 41
Campus : Ahmedabad
23. Rudraksha Bade
Rank : 41
Campus : Vijaywada
24. Adrija Tripathi
Rank : 44
Campus : Ahmedabad
25. Manek Singh
Rank : 54
Campus : Vijaywada
26. Shweta Marathe
Rank : 95
Campus : Vijaywada
27. Benu Shrivastava
Rank : 122
Campus : Kurukshetra

Still counting…